عمدة‌ الاصول‌
55 بازدید
ناشر: در راه حق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
در مجلد پنجم از مجموعه ی عمده الاصول قوانین و قواعد اصول فقه بر اساس فقه شیعه اثنی عشری به زبان عربی تشریح شده است. مولف ضمن بهره گیری از کتب متنوع فقه و اصول فقه و حدیث و روایت این مباحث را در مجلد حاضر مطرح می کند: امارات و حجت های معتبر از نظر شرع و عقل (ظواهر لفظی اجماع شهرت عرف و...) اصول عملیه (اقسام شک در تکلیف اسالت برایت و استحصاب).