پول های کاغذی
49 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » پاییز 1385 - شماره 47 » v(18 صفحه - از 93 تا 110)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پول کاغذی(اسکناس) در عصر حاضر فقط سند مالی نیست، بلکه خود آن مال‏شمرده می‏شود و از آنجا که جزو معدودات است نه مکیل و موزون، ربای معاوضی‏در آن معنا ندارد و خرید و فروش اسکناس به مقدار بیشتر به‏گونه نقد و نسیه‏ جایزاست. البته اضافه گرفتن در قرض اسکناس‏ها حایز نیست، زیرا مصداق ربای قرضی‏بوده و حرام است. از طرفی، پول، مثلی است و ضمان آن در قرض و موارد دیگرآبه مثل آن است، پس نوسان قدرت خرید پول در هنگام ادای قرض، لحاظ نمی‏گرددو قرض با پرداخت همان مقداری که قرض گرفته شده، ادا می شود و پرداخت بیشتراز آن مقدار به بهانه پایین آمدن قدرت خرید پول، ربا است، مگر آنکه ضمان قدرت‏خرید پول در هنگام قرض، شرط شده باشد. بحث در این زمینه چند نکته اساسی دارد: نکته اول: آیا ربای معاوضی در پول‏های کاغذی نیز همچون ربای معاوضی در نقدین(درهم و دینار) حرام است؟ قبل از شروع بحث لازم است حقیقت پول‏های کاغذی را بیان کنیم: پول‏های کاغذی در زمان حاضر بدون این که نماینده درهم و دینار باشند، خود مال به‏حساب می‏آیند، از این رو جزء معدودات بوده نه موزونات و احکام معدودات بر آنهابار می‏شود. در تفصیل این مطلب باید گفت که پول‏های کاغذی چهار دوره راگذرانده‏اند:((1)) ________________________________ 1-آیت اللّه سید محمود هاشمی شاهرودی در مقاله پول‏های کاغذی در این‏باره به تفصیل سخن گفته است، مجله فقه اهل بیت‏ع) شماره دوم، ص‏30.